W latach 1925 – 1929 działała sekcja szermiercza. Inicjatorem powołania jej do życia był rotmistrz Franciszek Koprowski z Centrum Wyszkolenia Kawalerii. Tam też zawodnicy korzystali z sali treningowej i instruktorów – fechmistrzów. Kierownikiem sekcji był jej założyciel, który jako wybitny fachowiec tej dyscypliny przy pomocy fechmistrzów Różyckiego i Grzegorka prowadził zajęcia z przyszłymi szermierzami. W trosce o spopularyzowanie tej dyscypliny oraz zachęcenie innych klubów do prowadzenia sekcji szermierczych urządzano pokazy w wykonaniu fechmistrzów z Centrum Wyszkolenia Kawalerii oraz zaawansowanych zawodników „Olimpii”. W wyniku tej akcji zdołano jednak powołać tylko drugą sekcję szermierczą przy klubie fabrycznym. Niestety kryzys gospodarczy i bezrobocie wpłynęły na odpływ zaawansowanych zawodników w zamian za pracę i lepsze warunki bytowe w innych środowiskach. Tak więc sekcja szermiercza „Olimpii” została w latach trzydziestych zlikwidowana łącznie z nowo powstałą sekcją szermierczą klubu fabrycznego.