Istniejąca w latach międzywojennych sekcja pływacka ograniczała swoją działalność do udziału w lokalnych imprezach pływackich. Brak obiektów służących uprawianiu sportu pływackiego oraz brak trenerów i instruktorów hamowały rozwój tej dyscypliny sportowej. Dopiero w latach trzydziestych dzięki wybudowaniu miejskiego basenu pływackiego zaistniały korzystniejsze warunki do uprawiania tej dyscypliny sportowej. W okresie tym zatrudniono społecznie kadrę instruktorsko – trenerską w osobach Franciszka Arciszewskiego oraz Bronisława Paczkowskiego. Z członków sekcji wymienić należy wyróżniającą się Gertrudę Szumiłowską – Langową, która startowała w 1937 i 1938 roku w zawodach pływackich długodystansowych na kanale Bydgoszcz – Łęgnowo, zajmując na 5 km. pierwsze miejsce i tytuł mistrzyni Polski. W mistrzostwach Polski w latach 1937, 1938 i 1939 w konkurencji 200 m stylem klasycznym zdobyła drugie miejsce. Ponadto w 1938 roku w Warszawie i w 1939 roku w Helsinkach reprezentowała barwy Polski w konkurencji 200 m stylem klasycznym zajmując odpowiednio trzecie i czwarte miejsce. Okres drugiej wojny światowej przerwał działalność sekcji pływackiej.

W 1945r. przy znaczącej pomocy działaczy sportowych Felskiego i Walczaka reaktywowano działalność sekcji pływackiej przy „Olimpii”. Wśród członków sekcji znaleźli się Gertruda Szumiłowska – Langowa, Janina Brendel – Steyerowa, Zysnarska, Rosicka, Skopek, Marchlewski, Zysnarski, Kotecki, bracia Makowscy oraz skoczek Sibbe. Już w 1946r. odbywają się pierwsze po wojnie Mistrzostwa Pływackie Pomorza w Inowrocławiu. Startują w nich Gertruda Szumiłowska i zdobywa I miejsce na 100m i 200m stylem klasycznym, a Janina Brendel uzyskała I miejsce na 100m stylem grzbietowym i dowolnym oraz na 200m stylem dowolnym. W tym samym roku obydwie zawodniczki reprezentowały „Olimpię” w pierwszych powojennych Letnich Mistrzostwach Pływackich Polski w Poznaniu. W zawodach tych Gertruda Szumiłowska zdobyła tytuły Mistrzyni Polski na 100m stylem klasycznym i Wicemistrzyni Polski na 200m stylem klasycznym. Janina Brendel startowała na 100m i 200m stylem dowolnym, uzyskując w każdej konkurencji tytuł Wicemistrzyni Polski.

W 1947r. obydwie zawodniczki, mimo braku krytej pływalni i bez opieki trenera, tylko dzięki systematycznej, wytężonej pracy kontynuowały pasma swoich sukcesów. W dniu 15 czerwca 1947r. w zawodach „Wpław przez Toruń” G. Szumiłowska zajęła I miejsce, a J. Brendel II miejsce. W dniu 18 sierpnia 1947r. w zawodach pływackich „Wpław przez Bydgoszcz” J. Brendel zajęła I miejsce, a G. Szumiłowska II miejsce.

W 1948r. Szumiłowska – Langowa i Brendel – Steyerowa odznaczone zostały przez Polski i Okręgowy Związek Pływacki odznaką honorową i dyplomami za pracę nad rozwojem sportu pływackiego w Polsce.. Szkoleniem narybku zajęła się tymczasowo była mistrzyni Polski Szumiłowska – Langowa, wychowując pokaźną ilość dobrze zapowiadających się pływaków. W tym okresie na wyróżnienie zasługują Zysnarska, która w konkurencji 200m stylem klasycznym uzyskuje najlepszy powojenny czas na Pomorzu oraz Rosicka, Kotecki, a także bracia Makowscy.

W 1949r. znany działacz sportu pływackiego w Grudziądzu Bronisław Paczkowski zajął się pracą organizacyjną sekcji, budując od podstaw zespół poprzez naukę pływania wśród dzieci. Kierownictwo sekcji w tym roku powierzono Franciszkowi Arciszewskiemu, a szkoleniem zajmował się Bronisław Paczkowski.

W latach od 1951 do 1954 sekcja pływacka „Olimpii” notowała dalsze sukcesy. W 1951r. w drużynowych mistrzostwach okręgu bydgoskiego pływacy „Olimpii” uplasowali się na drugim miejscu. Natomiast w latach 1952-1954 sekcja pływacka zdobyła po kolei trzy razy z rzędu tytuł drużynowego mistrza Okręgu. W tym okresie startowali: Joachim Wiśniewski, Zygfryd Welke, Stanisław Nowak, bracia Zysnarscy, Teresa Grubińska, Krystyna Chrzanowska, Halina Kuszewska i Irena Gudelówna. Wszyscy zawodnicy posiadali I klasę sportową. W 1954r. na Mistrzostwach Polski Juniorów i Młodzików w Łodzi pływacy „Olimpii” wraz ze „Ślężą” Wrocław zajęli drużynowo II miejsce. Bolączką sekcji jednak stale był brak krytego basenu oraz zbyt skromne zasoby finansowe. W związku z tym Zarząd „Olimpii” przekazał sekcję pływacką K.S. „Stal” przy PoiE w Grudziądzu.