Misja klubu

Misją naszego klubu sportowego jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz mieszkańców Grudziądza i okolic. Naszym głównym celem jest dążenie do osiągnięcia najwyższego poziomu w wybranych dyscyplinach sportu, jednocześnie godnie reprezentując nasze środowisko, region oraz miasto Grudziądz.

Chcemy stworzyć dogodne warunki do uprawiania sportu, zwłaszcza sportu wyczynowego, dostarczając wysokiej jakości szkolenia dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych. Nasza działalność obejmuje zarówno szkolenie sportowe, jak i rozwijanie kultury fizycznej wśród naszej społeczności.

Pragniemy integrować proces szkoleniowy z działalnością wychowawczą, kształtując właściwe postawy obywatelskie i patriotyczne u naszych podopiecznych. Poprzez organizację zawodów, imprez sportowych, zgrupowań i obozów sportowych, chcemy zachęcać do aktywnego stylu życia oraz promować wartości sportowe w społeczności Grudziądza.

W naszym działaniu skupiamy się także na budowie, modernizacji i utrzymaniu obiektów sportowych, aby zapewnić odpowiednie warunki treningowe dla naszych członków. Oferujemy także możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych naszej kadry szkoleniowej, aby zapewnić wysoki standard szkolenia.

Dążymy do rozwijania naszej społeczności poprzez organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym co przyczynia się do promocji naszego miasta Grudziądza i regionu. Nasz klub jest miejscem, gdzie pasja do sportu łączy się z wartościami społecznymi, tworząc silną i zjednoczoną społeczność. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych odbywa się na najwyższym poziomie, zapewniając uczestnikom niezapomniane doświadczenia i promując aktywny tryb życia wśród mieszkańców Grudziądza.

Zarząd klubu:
Marek Szymkowicz – Prezes
Piotr Krause – Wiceprezes
Marek Matczyński – Skarbnik
Wiesław Szpręglewski – Sekretarz
Zbigniew Szymczyk – Członek zarządu
Edmund Jankowski – Członek zarządu
Janusz Przybył – Członek zarządu
Piotr Śleboda – Członek zarządu