Zarząd „Olimpii”, w trosce o intensywny rozwój działalności sportowej i turystycznej klubu powołał w 1924 roku sekcję motocyklową. Kierownictwo sekcji powierzono Stanisławowi Jurkiewiczowi. Posiadał on duże zasługi dla jej rozwoju. Członkowie sekcji w pierwszym roku powstania ograniczali swój udział do wycieczek turystyczno – krajoznawczych. W wyniku tej działalności członkowie sekcji poznawali piękno ziemi ojczystej. Z chwilą wybudowania w czynie społecznym i oddania do użytku w 1926 roku toru motocyklowego znacznie rozszerzyła się działalność sekcji. Wyścigi motocyklowe na własnym torze ściągały tłumy publiczności na stadion „Olimpii”. Specjalne zasługi w organizowaniu tych imprez mieli członkowie kierownictwa sekcji, między innymi: Stanisław Jurkiewicz, Teodor Włodarczak, bracia Szydłowscy, Jakubowski, Radzicki, Dawczyński i Jan Witkowski. Do najlepszych zawodników sekcji zaliczyć należy Jana Witkowskiego. Zdobył on trzykrotnie mistrza Polski w latach 1935 – 1937.

Wyróżnić należy także Benona Szydłowskiego, zaliczanego do czołówki motocyklistów Polski. Dalszych zasłużonych motocyklistów „Olimpii” z lat dwudziestych i trzydziestych, z uwagi na odległy czas i zniszczenia wszelkiej dokumentacji nie można ustalić. Lata hitlerowskiej okupacji przerwały działalność sportu motorowego „Olimpii”, a los pomordowanych Polaków podzielili również liczni zawodnicy i działacze tejże dyscypliny sportowej.

Po wyzwoleniu- dzięki właściwemu działaniu długoletniego kierownika sekcji kolarskiej i członka kierownictwa sekcji motocyklowej Teodora Włodarczaka- wznowiono działalność sekcji motocyklowej. Na zebraniu konstytucyjnym w dniu 22 czerwca 1946r., przy udziale 20 czynnych motocyklistów, wybrano kierownictwo sekcji w składzie: Jerzy Piotrowicz- kierownik sekcji, Stanisław Wąsowski- Z-ca kierownika, Teodor Włodarczak- sekretarz i Jan Najdrowski- skarbnik. Na zebraniu tym postanowiono również zgłosić sekcję do Polskiego Związku Motocyklowego.

Reaktywowana sekcja wykazywała przez cały okres jej istnienia bardzo dużą aktywność. Wystarczy wspomnieć, że w sezonie prawie w każdą niedzielę urządzano wyścigi na miejscu względnie poza miastem, często w imprezach o znaczeniu ogólnokrajowym. Ponieważ w latach międzywojennych Grudziądz był kolebką sportu motorowego i ośrodkiem najbardziej żywotnym w tej dziedzinie, przeniesiono na wiosnę 1947r. siedzibę Okręgowego Związku Motocyklowego z Bydgoszczy do Grudziądza. Do Zarządu władz okręgowych wybrano w większości członków „Olimpii”, która posiadała w swoim gronie najbardziej wytrawnych działaczy sportu motorowego. Skład Prezydium Zarządu Pomorskiego Okręgowego Związku Motocyklowego w Grudziądzu tworzyli członkowie „Olimpii” Jerzy Piotrowicz- prezes, Augustyn Mederski- sekretarz, Edward Jabłoński- skarbnik i Konrad Zwoliński- kapitan sportowy.

W sklasyfikowanej w 1948r. przez Zarząd Główny PZMot. dziesiątce czołowych zawodników Polski widnieją również nazwiska zawodników „Olimpii”: wicemistrzów Polski Władysława GątkiewiczaII miejsce i Jana Najdrowskiego- III miejsce oraz Tadeusza Zwolińskiego- VII miejsce. Zawodnicy „Olimpii” startują w rozgrywkach I Ligi żużlowej, w ogólnopolskich wyścigach ulicznych, torowych i trawiastych, np. O Srebrny Kask, Złoty Kask, Błękitny Pas Miasta Grudziądza, Złoty Ryngraf Ziemi Pomorskiej. Do szczególnie wyróżniających się zawodników należeli: Władysław Gątkiewicz, Jan Matczak, Jan Najdrowski, Czesław Szałkowski i Tadeusz Zwoliński. W 1948r. Jan Najdrowski reprezentuje barwy Polski w wyścigach na żużlu w Holandii z reprezentacją tego kraju. W spotkaniach rewanżowych odbytych w Warszawie i Wrocławiu startował Czesław Szałkowski. Reprezentacja Holandii startowała na torze w Grudziądzu. W spotkaniu tym zwyciężyli Polacy w stosunku 82:64. Z zawodników „Olimpii” startowali w tym spotkaniu Czesław Szałkowski i Jan Najdrowski. Sekcja motocyklowa „Olimpii” wychowała nie mały zastęp zawodników, z których Jan Malinowski kilkakrotnie występował w reprezentacji Polski na żużlu. Znanymi zawodnikami byli: T.Doering, K.Krupiński, B.Nowakowski i K.Pokornicki.

Dnia 15 września 1946r. grudziądzanie uczestniczyli w ogólnopolskich zawodach motocyklowych o „Złoty Kask” m.Poznania, zorganizowanych przez Motoklub „Unia” Poznań. Na starcie stanęli najlepsi zawodnicy z całej Polski w ilości 81. Zawodnicy „Olimpii” zajęli bardzo dobre miejsca: w kat. do 125 ccm- Wł.Gątkiewicz- II miejsce, B.Meyka- III miejsce i w kat. do 250 ccm- K.Pokornicki- IV miejsce. W dniu 20 października 1946r. odbyły się wyścigi o mistrzostwo Pomorza. Do wyścigu tego „Olimpia” wysłała 11 zawodników; najlepsze wyniki osiągnęli: w kat. do 100 ccm- T.Doering- II miejsce, w kat. do 125 ccmWŁ.Gątkiewicz- II miejsce, w kat. do 250 ccm- J.Nowakowski- II miejsce, w kat. do 500 ccm- T.Zwoliński- II miejsce.

W dniu 4 listopada 1946r. – na zakończenie sezonu motocyklowego kierownictwo sekcji motocyklowej „Olimpii” zorganizowało: „Pierwszą powojenną gonitwę za lisem” o nagrodę przechodnią, przy udziale motocyklistów z Bydgoszczy, Gdyni, Elbląga, Chełmna, Torunia oraz Kwidzyna, połączoną ze zjazdem Plakietowym. Zwycięzcą został zawodnik „Olimpii” Jan Najdrowski.

Do największych sukcesów sekcji motocyklowej „Olimpii” w latach 1946-1950 zaliczyć należy udział w ogólnopolskich i międzynarodowych wyścigach Cz.Szałkowskiego, J.Najdrowskiego, T.Zwolińskiego, J.Matczaka i Wł.Gątkiewicza.

W 1948r. zawodnicy „Olimpii” zdobyli tytuły: „Motocyklowy Mistrz Pomorza” przez Wł. Gątkiewicza w kat. 125 ccm, Cz.Szałkowskiego- w kat.250 ccm, J.Najdrowskiego- w kat.350 ccm i T.Zwolińskiego- w kat. ponad 350 ccm. Drużynowe Mistrzostwo Polski na żużlu osiągnęli zawodnicy: Cz.Szałkowski, J.Najdrowski i T.Zwoliński. Inne zdobyte tytuły to:

– wicemistrzostwo Polski przez: WŁ.Wątkiewicza i J.Najdrowskiego 

– I miejsce w kategorii 200 ccm w wyścigu o ,,Złoty Kask miasta Poznania” przez J.Matczaka 

– I miejsce w wyścigu ulicznym o ,,Błękitny pas miasta Grudziądza” przez T.Zwolińskiego 

– II miejsce w trójmeczu Gdańsk – Gdynia – Grudziądz przez Cz.Szałkowskiego, J.Najdrowskiego i T.Zwolińskiego 

– „Złoty Ryngraf Ziemi Pomorskiej i Kujawskiej” przez drużyny „Olimpii” w składzie: Cz.Szałkowski, J.Najdrowski, R.Malinowski, Z.Felski oraz W.Nowakowski, Cz.Szałkowski, J.Najdrowski i T.Zwoliński.

O brawurowej jeździe i wspaniałych wynikach zawodników „Olimpii” świadczą m.in. tytuły artykułów zamieszczone w prasie krajowej, jak: „Grudziądzanie w reprezentacji Polski na zawody motocyklowe z Czechami” – „Grudziądz i Warszawa na czele ligi Żużlowej” – „Międzynarodowa rewia asów żużlowych – Sensacja na Pomorzu – Polska, Holandia w Grudziądzu” – „Najdrowski asem Żużlowym” – „Zwoliński- Olimpia Grudziądz triumfuje”.

Oprócz bardzo radosnych chwil, które przysporzyły społeczeństwu grudziądzkiemu dużo miłych wzruszeń, były niestety i tragiczne chwile. W roku 1948 zginął w wypadku ulicznym w Grudziądzu najbardziej oddany tej dyscyplinie prezes Zarządu Okręgu PZMot.- Jerzy Piotrowicz, a w 1949 r. podczas ulicznego wyścigu w Bydgoszczy spotkała śmierć czołowego zawodnika Klubu Jana Matczaka.